Обучение: Защита на данните и НПО – Пловдив, 19.10.18

Български център за нестопанско право съвместно с Програма Достъп до информация (ПДИ) ще проведе обучение на тема Защита на данните и НПО в Пловдив на 19.10.2018 г.

място на провеждане Къде: Пловдив, ул. Димитър Цончев 11, (бивш дом за деца „Рада Киркович”), ет. 3

краен срок за кандидатстване Кога: 19 октомври 2018 г., 11:00-15:00 ч.

Първоначалният интерес към новите задължения по защита на данните, свързан с влизане в сила на Регламента (ОРЗД) на 25 май 2018 г., отмина. Задълженията за спазването му обаче не са отпаднали. Все по-често при работа с държавни институции се изисква наличието и спазването на стандартите и правилата в областта на защита на личните данни. Новите изисквания са възможност да осигурим яснота, обоснованост и сигурност на личните данни, които обработваме в рамките на дейността си.

Правната среда за ЮЛНЦ се променя и ние сме длъжни да отговаряме на промените адекватно и своевременно. На дневен ред са и темите за изискванията към ЮЛНЦ по новия Закона за мерките срещу изпирането на пари и предизвикателствата, свързани с пререгистрацията на ЮЛНЦ.

Канят се представители на сдружения, фондации и читалищаНа обучението ще се представят най-важните задължения, на които ЮЛНЦ трябва да отговорят, за да спазят новите правни изисквания

Тематично обучението ще обхване:

  • практическите аспекти на промените и какви конкретни мерки трябва да вземат НПО като администратори на лични данни;
  • специфични въпроси, свързани с дейността на НПО и обработването на данни;
  • някои актуални въпроси, свързани с дейността на НПО – във връзка с новия Закон за мерките срещу изпирането на пари и процеса на пререгистрация.

Водещи на обучението ще бъдат адвокат Александър Кашъмов (ръководител на правния екип на ПДИ), адвокат Стефан Ангелов (ПДИ) и Анна Адамова (програмен директор в БЦНП).

Обучението в Пловдив се организира в партньорство с Национален алианс за работа с доброволци (НАРД).

Подробности за дневния ред можете да видите в предварителната програма тук.

Важно:

За желаещите да се включат в обучението фондации, сдружения и читалища, които са от Южна България и региона на Пловдив, е предвидено възстановяване на пътните разходи.

 

Всички желаещи да участват в обучението на място е необходимо да попълнят формуляра за участие. Попълването на формуляра е задължително.

 

 Източник