VIVACOM Регионален грант

Програмата подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездно финансиране, за което могат да кандидатстват граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността.

 Финансираща институция: VIVACOM Регионален грант се организира и провежда от VIVACOM в партньорство с Български център за нестопанско право (www.bcnl.org) и Информационния портал на неправителствените организации в България (www.ngobg.info).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 декември 2018 г.

 Изисквания за кандидатстване:

В конкурса за финансиране могат да кандидатстват:

 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • читалища;
 • настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

За финансиране могат да кандидатстват и организации, които са получили финансиране по Програмата през предходна година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Няма да бъдат подкрепяни проекти на:

 • Вероизповедания;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Бизнес асоциации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти.

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови критерии:

 • Полза от реализирането на инициативата или  решаването на проблем за конкретна общност;
 • Въвличане на местната общност;
 • Новаторство.

Програмата не подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Хуманитарни помощи или благотворителни дарения;
 • Покриване на лихви по заеми;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза.

 Размер на финансирането: Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения относно броя проекти, които една организация може да подаде.

 Изпратете ни вашите идеи като попълните електронния формуляр за кандидатстване

 Повече информация за общите условия на програмата може да откриете тук

 regional.grant@vivacom.bg

 088 851 99 91 и /02/ 981 66 17 (Български център за нестопанско право)

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.