Събитие „Иницииране на партньорства“

Министерство на културата отправя покана към представители на културния сектор в Р.България

да участват в събитие „Иницииране на партньорства“ с цел установяване на работни контакти и подготовка на партньорски проекти за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, (Резултат 2).

период на провеждане Място: гр. София, в Национален дворец на културата

краен срок за кандидатстване Дати: 30-ти и 31-ти януари, 2019 г. от 10:00 ч.

Работният език: английски.

Събитието е организирано в две части. Първата част е обща за всички участници. Втората част на събитието е под формата на “speed dating” (бързи срещи).

Детайлна програма ще бъде анонсирана преди събитието. Проектните идеи и партньорствата трябва да отговарят на Резултат 2, като информация за Резултата е описана в оригиналния източник. Първата покана за подаване на проектни предложения по Резултат 2 ще бъде анонсирана през февруари, 2019 г.

 Източник: EEA Grants