Информационен ден по операция „Умения“ в София, 15 март 2019 г.

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, организира провеждането на Информационни дни по операция „Умения“. Информационен ден в София ще се проведе на 15 март 2019 г. Следва Бургас – на 22 март.

В рамките на събитията експерти на Управляващия орган ще представят Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни предложения.

Операция „Умения“ цели да насърчи професионалното и кариерно развитие, подобряване на достъпа до заетост за безработни и неактивни лица чрез включване в различен вид обучения. С проекти по операцията могат да кандидатстват работодателите. По схемата ще се предоставят специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. В обучения ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица.

Повече информация можете да намерите на следния линк:
http://esf.bg/umenia

Източник