Конкурс за проектни предложения за подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие в ранна възраст

Огранизатор: Тръст за социална алтернатива 

ТСА кани организации с идеална цел в обществена полза да представят проектни предложения за инициативи, целящи да подобрят езиковите умения и социално-емоционалното развитие на деца от уязвими общности на възраст 5 до 10 години, с фокус върху ромите.

Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 400 000 лева, с минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект  от 65 000 до 80 000 лева. и с максимален процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) до 100%.

Цели на конкурса

Цел на настоящия конкурс е да изравни шансовете за деца в ранна възраст от уязвими общности, с фокус върху ромите, за успехи в училище и в живота, като им предостави допълнителни възможности за развитие в области, в които тези деца често не получават достатъчно внимание. Конкурсът ще финансира местни и регионални инициативи, които целят да предоставят услуги, подобряващи езиковото и социално-емоционално развитие на деца на възраст 5 до 10 години от уязвими общности, с фокус върху ромска общност.

  • Услугите могат да се предоставят през периода септември 2019 – август 2020 година
  • Услугите могат да въвеждат иновативни собствени методики, или да пилотират методики с доказан ефект в друга сфера или с друга група хора
  • Основна целева група в инициативите са децата. В услугите могат да бъдат обхванати деца на възраст 5 до 10 години. Услугите могат да включват родителите на децата, като ефектът от тяхното включване ще бъде измерван основно чрез развитието на децата
  • Услугите се предоставят от квалифицирани да работят с деца специалисти, които са обучени да работят по съответната методика. В предоставяне на услугите задължително участва постоянния екип от специалисти, назначени в организацията

Примери за подходящи услуги включват програми за четене на приказки групово в център или у дома; допълнителни занимания, ползващи методики за преподаване на български на деца-билингви; програми, развиващи екипност, упорство, постоянство и изява чрез (полу) структурирани игри, драматизации; рисуване и авторство на книги от деца; програми, развиващи емпатията и съпричастността у децата; зелени училища и подготвителни лагери; и други. Очакваме програмите, прилагани в одобрените проекти, да са методически разписани и да обхващат средно 100 деца в редовни услуги (на проект).

Проектните предложения се подават на електронна поща kindergarten240@tsa-bulgaria.org.

Пакет с документи за кандидатстване:

Краен срок за представяне на концепциите: 10 август 2019 г., 17:00 часа местно време.

Източник: ТСА