Национален конкурс за представяне на успешни истории в резултат на кариерното консултиране и ориентиране в България

Организатор на конкурса: Еврогайдънс България

Цели на конкурса:

  • да събере, отличи и популяризира успешни истории в резултат на различни форми на кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

Легитимни участници:

1. Специалисти, които се занимават с кариерно консултиране и ориентиране във всички сфери на образованието и обучението, например:
• кариерни консултанти;
• педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици, студенти, възрастни;
• обучители в неформалната сфера;

2. Консултирани лица

Необходими документи за кандидатстване:

• Попълнен формуляр за кандидатстване от кариерния консултант и консултираното лице, който може да намерите ТУК;
• EUROPASS автобиография на кариерния консултант и консултираното лице, която може да намерите ТУК.

Попълненият, подписан и сканиран формуляр, заедно с EUROPASS автобиографиите на участниците се изпращат по електронна поща на имейл: mstoeva@hrdc.bg Моля, слагайте следната тема на имейла: „Участие в конкурс, дейност „Еврогайдънс“.

Повече информация за критериите и нахрадите можете да намерите ->тук.

Срокове:

Контакти: euroguidance@hrdc.bg

Източник: Еврогайдънс България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.