Стипендия за обучение в Националната програма на Българско училище за политика „Димитър Паница“

За какво: Обучение в Националната програма „Управленски умения“ на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Програмата развива умения за комуникация, лидерство, организация, дава знания за местните, националните и международните политики.

С кого: Ще се обучавате заедно с представители на местната и националната власт, на бизнеса, съдебната система, на професионални и неправителствени организации. Лектори са признати експерти, действащи политици, утвърдени лидери.

От кого: Тръстът за социална алтернатива покрива цялата сума за обучение в Националната програма „Управленски умения“ на стойност 2000 лв.

Условия за кандидатстване:

– Заемате водещи позиции в гражданска организация и/или в сектора, който представлявате;

– Имате минимум 5 г. професионален опит и представлявате организации с обществен авторитет и влияние в областта и в региона, в които работите;

– Работите за подобряване на образователните и икономическите постижения на лица от икономически уязвими общности, с фокус върху ромите.

Пълните условия за получаване на стипендия можете да видите тук.

Българско училище за политика „Димитър Паница“ вече 18 години обучава политическите и гражданските лидери на България в Националната си програма „Управленски умения“. За тези десетилетия Програмата успешно са завършили над 800 лидери на България, сред които министри, евродепутати и депутати в българския парламент, представители на съда, прокуратурата, бизнеса, неправителствени и професионални организации.

Краен срок за кандидатване: 14 юли 2019 г. 

За да кандидатствате, изпратете документите си за кандидатстване на mkostova@schoolofpolitics.org

Източник