Текущо: Protection for victims of human trafficking in the Balkans

Краен срок: ТЕКУЩ The AVoT project provides support for NGOs that assist the trafficking victims in the Balkans, builds their capacities, and reinforces their co-operation with the public bodies in the fight against trafficking. The project also conducts awareness activities … Readmore +

Категории: ,

текущо: Европейски фонд за демокрация

Краен срок: ТЕКУЩ Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения, … Readmore +

Категории: ,

Европейски фонд за демокрация

Краен срок: текущ Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения, … Readmore +

Категории: ,