Readmore

31.10. Whitley Wildlife Conservation Trust

Краен срок: 31.10.2017 Фондът за опазване на дивата природа „Whitley“ приканва кандидатите за отпускане на средства, които желаят да подадат проекти за опазване на природата. Проектите могат да включват практическо управление на местообитания или видове, научни изследвания, обучение, образование, повишаване на … Readmore +

Категории:
Readmore

19.04: Устойчиво управление на водните ресурси в земеделието, горите и сладководните аквакултури сектори

Краен срок: 19 АПРИЛ 2016 г. Програма WaterWorks2015 стартира през януари 2016 г. като се финансира от ЕК по H2020. Програмата е насочена към справяне с предизвикателствата, свързани с вода на европейско и международно ниво чрез разработване на транснационални и интердициплинарни действия … Readmore +

Категории:
Readmore

Програма LIFE предоставя безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата 2014-2020

Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата. За подпрограмата за околната среда, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: Грантове за младежки проекти в областта на екологията

Краен срок: ТЕКУЩ Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ на проблемите и решенията и солидна стратегия зад тяхната визия. Проектите трябва да са в началото на своя … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: АртФотоФонд – професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза

Краен срок: Всяко 11-то число на месеца “АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез: фото заснемане и представяне на проектите на широката общественост по един творчески и провокативен начин включване на фотографското изкуство … Readmore +

Категории: , , , , , ,
Readmore Global Innovation Fund

Текущо: Грантове на Глобалния фонд за иновации

Глобалният фонд за иновации е независима глобална организация с нестопанска цел, която инвестира в социални иновации, създаващи възможност за подобряване живота на милиони хора в развиващите се страни. Грантове:  от 30 000 паунда до 10 млн. паунда Допустими кандидати:  Социални предприятия; … Readmore +

Категории: , , , ,
Readmore

Безвъзмедно предоставяне на софтуер за НПО

Как да получите безвъзмездно продукт Ние подкрепяме нeправителствени и благотворителни организации, като предоставяме достъп до донорските програми за софтуер и хардуер на нашите дарител и партньори. Ние подкрепяме тези организации да съхранят своя бюджет за Информационни и комуникационни Технологии (ИКТ) … Readmore +

Категории: , , , , , , , , ,
Readmore

Фондация Америка за България

Фондация „Америка за България” одобрява грантове, следвайки своите Водещи принципи и ръководена от високи стандарти на етичност и прозрачност. Изкуства и култура. Нашите инициативи утвърждават богатата традиция на автентичните български занаяти и изкуства и подпомагат модерните изяви на обещаващи български … Readmore +

Категории: , , , , , , ,

Текущ: Small Grants Fund

This fund is intended to support actions implemented by small organizations (see selection criteria) within the Foundation’s six intervention sectors : – Water – Sanitation – Sustainable Agriculture – Renewable Energies – Eco-habitat – Biodiversity Conservation However, the Small Grants … Readmore +

Категории: