Readmore Global Innovation Fund

Текущо: Грантове на Глобалния фонд за иновации

Глобалният фонд за иновации е независима глобална организация с нестопанска цел, която инвестира в социални иновации, създаващи възможност за подобряване живота на милиони хора в развиващите се страни. Грантове:  от 30 000 паунда до 10 млн. паунда Допустими кандидати:  Социални предприятия; … Readmore +

Категории: , , , ,
Readmore

Текущо: Тръст за социална алтернатива

Краен срок: текущ Тръст за социална алтернатива има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Текущо: MAC AIDS Fund International Grants

Краен срок: ТЕКУЩ MAC AIDS Fund’s International Grant is open to organizations in the countries where the cosmetics product MAC Glam is sold. The organizations that provide direct services for individuals living with HIV/AIDS and that address the link between … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Без краен срок: The Nippon Foundation Overseas Grants for NGOs/NPOs Outside Japan

Без краен срок The Nippon Foundation accepts applications from the non-profit organizations based outside of Japan throughout the year for its Overseas Grants. Any local, regional or international NGOs/NPOs including educational and research institutions based outside of Japan are invited … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Безвъзмедно предоставяне на софтуер за НПО

Как да получите безвъзмездно продукт Ние подкрепяме нeправителствени и благотворителни организации, като предоставяме достъп до донорските програми за софтуер и хардуер на нашите дарител и партньори. Ние подкрепяме тези организации да съхранят своя бюджет за Информационни и комуникационни Технологии (ИКТ) … Readmore +

Категории: , , , , , , , , ,
Readmore

Без краен срок: Mental Health Initiative

The Mental Health Initiative—part of the Open Society Public Health Program—provides grants to projects that stimulate the reform of national health, social welfare, education, and employment policies. The initiative also provides technical assistance and training in substantive areas to its … Readmore +

Категории:
Readmore

PlanetRomeo Foundation

БЕЗ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ To qualify for funding, projects must meet PlanetRomeo Foundation’s vision and funding strategy. In its funding policy the Foundation has a preference for projects initiated by the LGBT community itself. These projects should aim to … Readmore +

Категории: , ,