Микрофонд на TimeHeroes

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на

Read more

Текущо: Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST

Краен срок: ТЕКУЩ Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в

Read more