Readmore

Текущо: Община Свищов обявява Програма “Местни инициативи” 2017

Краен срок: ТЕКУЩ От 1 март 2017 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2017 г. Програмата финансира малки проекти В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия: Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Програма „Развитие и кариера“

В търсене на иновативно и нестандартно решение на  предизвикателствата пред заетостта сред икономически уязвими общности и насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в страната, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ представя програма „Развитие и кариера“, която има за цел да отговори … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок: не е посочен Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: Конкурс на Младежки банки за финансиране на младежки проекти

През ноември Младежките банки в градовете Шумен, Габрово, Видин, Пазарджик, Дупница и Лом обявяват конкурс за финансиране на младежки проекти. Останалите седем Младежки банки от общо 13-те подкрепени от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ продължават с реализирането на фондонабирателни кампании. Младежката банка … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore

Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: АртФотоФонд – професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза

Краен срок: Всяко 11-то число на месеца “АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез: фото заснемане и представяне на проектите на широката общественост по един творчески и провокативен начин включване на фотографското изкуство … Readmore +

Категории: , , , , , ,
Readmore

Текущо: Google Ad Grants за НПО вече и в България

Google Ad Grants е програма, предоставяща на организациите с нестопанска цел непарични дарения под формата на възможности за безплатно онлайн рекламиране чрез Google AdWords. Екипът на Google AdWords България обяви, че услугата вече е активна и в нашата страна. Програмата работи в … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: Финансиране от National Geographic Society/ Waitt

Краен срок: текущ Програмата подкрепя изключителни проекти, които не могат да бъдат финансирани от други източници. Подкрепят се до 100 проекта годишно със суми от 5000$ до 15000$. Грантовата програма на The National Geographic Society/Waitt финансира проекти, които изискват рисков капитал, подкрепя … Readmore +

Категории: ,