Readmore

Текущо: АртФотоФонд – професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза

Краен срок: Всяко 11-то число на месеца “АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез: фото заснемане и представяне на проектите на широката общественост по един творчески и провокативен начин включване на фотографското изкуство … Readmore +

Категории: , , , , , ,
Readmore

Текущо: Тръст за социална алтернатива

Краен срок: текущ Тръст за социална алтернатива има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Без краен срок: The Nippon Foundation Overseas Grants for NGOs/NPOs Outside Japan

Без краен срок The Nippon Foundation accepts applications from the non-profit organizations based outside of Japan throughout the year for its Overseas Grants. Any local, regional or international NGOs/NPOs including educational and research institutions based outside of Japan are invited … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Безвъзмедно предоставяне на софтуер за НПО

Как да получите безвъзмездно продукт Ние подкрепяме нeправителствени и благотворителни организации, като предоставяме достъп до донорските програми за софтуер и хардуер на нашите дарител и партньори. Ние подкрепяме тези организации да съхранят своя бюджет за Информационни и комуникационни Технологии (ИКТ) … Readmore +

Категории: , , , , , , , , ,
Readmore

Фондация Америка за България

Фондация „Америка за България” одобрява грантове, следвайки своите Водещи принципи и ръководена от високи стандарти на етичност и прозрачност. Изкуства и култура. Нашите инициативи утвърждават богатата традиция на автентичните български занаяти и изкуства и подпомагат модерните изяви на обещаващи български … Readmore +

Категории: , , , , , , ,
Readmore

Подкрепа за малки проекти за борба с бедността и социалното изключване

Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да предостави специфична подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалното изключване в държавите-членки на ЕС. Искания за подкрепа могат да се подават по всяко … Readmore +

Категории:
Readmore

PlanetRomeo Foundation

БЕЗ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ To qualify for funding, projects must meet PlanetRomeo Foundation’s vision and funding strategy. In its funding policy the Foundation has a preference for projects initiated by the LGBT community itself. These projects should aim to … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: Глобален фонд за децата

КРАЕН СРОК ТЕКУЩ Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които: – са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно); – служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Global Social Venture Competition

The Global Social Venture Competition (GSVC) is the world’s preeminent social business plan competition providing aspiring entrepreneurs with mentoring, exposure, and $50,000 in prize money to transform their business ideas into positive real-world impact. The GSVC occurs over three rounds. … Readmore +

Категории: , ,

Текущо: Protection for victims of human trafficking in the Balkans

Краен срок: ТЕКУЩ The AVoT project provides support for NGOs that assist the trafficking victims in the Balkans, builds their capacities, and reinforces their co-operation with the public bodies in the fight against trafficking. The project also conducts awareness activities … Readmore +

Категории: ,