Фондация Америка за България

Фондация „Америка за България” одобрява грантове, следвайки своите Водещи принципи и ръководена от високи стандарти на етичност и прозрачност. Изкуства

Read more

PlanetRomeo Foundation

БЕЗ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ To qualify for funding, projects must meet PlanetRomeo Foundation’s vision and funding strategy. In its

Read more