Readmore

Текущо: Keepers of the Earth Fund: How to Apply

Краен срок: ТЕКУЩ First Peoples Worldwide, an international donor organization has a “focus on funding local development projects in Indigenous communities all over the world while creating bridges between our communities and corporations, governments, academics, NGOs and investors in their … Readmore +

Категории: , ,

Тръст за социална алтернатива

ТСА има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  При подбора на проектите за подкрепа ние се ръководим от принципите за почтеност и прозрачност, както и евентуален потенциал за … Readmore +

Категории:

Фонд „Социална закрила”

Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за: – предоставяне на нов вид социални услуги … Readmore +

Категории:

Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства

Краен срок: текущ Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете ще бъдат предоставени … Readmore +

Категории: ,