Readmore

Микрофонд на TimeHeroes

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Текущо: Община Свищов обявява Програма “Местни инициативи” 2017

Краен срок: ТЕКУЩ От 1 март 2017 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2017 г. Програмата финансира малки проекти В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия: Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок: не е посочен Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: Конкурс на Младежки банки за финансиране на младежки проекти

През ноември Младежките банки в градовете Шумен, Габрово, Видин, Пазарджик, Дупница и Лом обявяват конкурс за финансиране на младежки проекти. Останалите седем Младежки банки от общо 13-те подкрепени от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ продължават с реализирането на фондонабирателни кампании. Младежката банка … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore

Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Програма LIFE предоставя безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата 2014-2020

Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата. За подпрограмата за околната среда, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: Google Ad Grants за НПО вече и в България

Google Ad Grants е програма, предоставяща на организациите с нестопанска цел непарични дарения под формата на възможности за безплатно онлайн рекламиране чрез Google AdWords. Екипът на Google AdWords България обяви, че услугата вече е активна и в нашата страна. Програмата работи в … Readmore +

Категории: , ,
Readmore Global Innovation Fund

Текущо: Грантове на Глобалния фонд за иновации

Глобалният фонд за иновации е независима глобална организация с нестопанска цел, която инвестира в социални иновации, създаващи възможност за подобряване живота на милиони хора в развиващите се страни. Грантове:  от 30 000 паунда до 10 млн. паунда Допустими кандидати:  Социални предприятия; … Readmore +

Категории: , , , ,
Readmore

Текущо: Финансиране от National Geographic Society/ Waitt

Краен срок: текущ Програмата подкрепя изключителни проекти, които не могат да бъдат финансирани от други източници. Подкрепят се до 100 проекта годишно със суми от 5000$ до 15000$. Грантовата програма на The National Geographic Society/Waitt финансира проекти, които изискват рисков капитал, подкрепя … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Тръст за социална алтернатива

Краен срок: текущ Тръст за социална алтернатива има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове … Readmore +

Категории: , , , , ,