Readmore

Микрофонд на TimeHeroes

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Текущо: Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“

Краен срок: ТЕКУЩ ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Подпомагане провеждането на международни научни  форуми на принципа на споделено финансиране  с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на … Readmore +

Категории:
Readmore

Текущо: Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST

Краен срок: ТЕКУЩ Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и … Readmore +

Категории:
Readmore

Текущо: Община Свищов обявява Програма “Местни инициативи” 2017

Краен срок: ТЕКУЩ От 1 март 2017 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2017 г. Програмата финансира малки проекти В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия: Място на изпълнение: кметства и кметски наместничества на … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Постоянен конкурс за грантове за разследване

Срокът за изпращане е постоянен. Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, … Readmore +

Категории:
Readmore

Програма „Развитие и кариера“

В търсене на иновативно и нестандартно решение на  предизвикателствата пред заетостта сред икономически уязвими общности и насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в страната, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ представя програма „Развитие и кариера“, която има за цел да отговори … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Електронната платформа по проект „Твоят час“ вече е отворена.

Електронната платформа, чрез която училищата и външните лектори и организации ще кандидатстват по проекта „Твоят час“, вече е отворена. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити. … Readmore +

Категории:
Readmore

Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок: не е посочен Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

19.04: Устойчиво управление на водните ресурси в земеделието, горите и сладководните аквакултури сектори

Краен срок: 19 АПРИЛ 2016 г. Програма WaterWorks2015 стартира през януари 2016 г. като се финансира от ЕК по H2020. Програмата е насочена към справяне с предизвикателствата, свързани с вода на европейско и международно ниво чрез разработване на транснационални и интердициплинарни действия … Readmore +

Категории:
Readmore

Процедура „Обучения и заетост за младите хора“

Краен срок: ТЕКУЩ Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва … Readmore +

Категории: