Текущо: Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia

Текущ КРАЕН СРОК

Ако искате да поканите за участие във ваше събитие признати или изгряващи артисти от Швейцария, или пък да си партнирате с швейцарски организации, можете да се обърнете към програмата Pro Helvetia. Информацията е на платформата за културен мениджмънт Let’s play culture. Инициативата покрива следните дисциплини:
Визуални изкуства
Акцентът е върху съвременните изкуства и по конкретно изобразителните изкуства, дизайна, фотографията и медийното изкуство. В областта на архитектурата, кандидатури се разглеждат за изложби, публикации и проекти за обмяна на опит.
Музика
Програмата подкрепя: съвременната швейцарска музика, както по отношение на нейното създаване, така и в дейности, свързани с нейното популяризиране; проекти, които са свързани със създаването на нова музика, с популяризирането на музиката сред публиката, с популяризирането й както в рамките на Швейцария, така и навън.
Литература и общество
Програмата подкрепя: проекти в областта на литературата, свързани със създаването на литературни творби и с популяризирането на швейцарската литература сред публиката; проекти, които допринасят за културния обмен в Швейцария и извън страната; работи на артисти, които са признати на национално ниво, или са обещаващи таланти.
Театър
Програмата подкрепя: проекти, свързани със създаването на нови спектакли; с увеличаване на публиката, които допринасят за културния обмен в Швейцария и навън.
Танц
Програмата подкрепя: проекти, свързани със създаването на хореографски творби; проекти, които популяризират танца сред публиката; които допринасят за културния обмен в Швейцария, или разпространяват швейцарското танцово изкуство по света. Акцент се поставя на проекти, свързани с турове на швейцарски танцови компании в рамките на страната и навън.
Интер- и мултидисциплинарни проекти
За проекти с бюджет до 25 000 швейцарски франка може да се кандидатства по всяко време на годината и минимум осем седмици преди събитието.
За проекти с по-голям бюджет, сроковете са 1 март, 1 юни, 1 септември и 1 декември всяка година.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ