Текущо: Фондация Мама Кеш

Текуща покана за кандидатстване на Фондация Мама Кеш и за 2014 г. Финансират се дейности на феминистки НПО или такива, които работят в сферата на правата на жените и момичетата. Информация за приоритетите и начините за кандидатстване можете да намерите на страницата на Фондацията