текущ до 15.12.14: ЕЕА Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Краен срок: ТЕКУЩ до 15. ДЕКЕМВРИ 2014г.

Националното координационно звено в качеството си на Оператор по Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 обявява покана за набиране на предложения в следните две тематични области:

  • Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
  • Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2)

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ