19.04: Устойчиво управление на водните ресурси в земеделието, горите и сладководните аквакултури сектори

Краен срок: 19 АПРИЛ 2016 г.

Програма WaterWorks2015 стартира през януари 2016 г. като се финансира от ЕК по H2020. Програмата е насочена към справяне с предизвикателствата, свързани с вода на европейско и международно ниво чрез разработване на транснационални и интердициплинарни действия за научни изследвания и иновации.

Очакват се предложения на тема „Устойчиво управление на водните ресурси в земеделието, горите и сладководните сектори на аквакултура„, което включва следните предизвикателства:

  • Повишаване на ефективността и устойчивостта на водоползването;
  • Намаляване и мониторинг на замърсяване на почвите и водите;
  • Интегриране на социалните и икономическите измерения в устойчивото управление на водните ресурси.

Консорциумите трябва да включват най-малко трима партньори, които искат финансиране от три страни участнички.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ