Категории:

Краен срок: 31.10.2017

Фондът за опазване на дивата природа „Whitley“ приканва кандидатите за отпускане на средства, които желаят да подадат проекти за опазване на природата. Проектите могат да включват практическо управление на местообитания или видове, научни изследвания, обучение, образование, повишаване на осведомеността или провеждането на кампании.

Тръстът отпуска грантове както за проекти в Обединеното кралство, така и за чужбина, като те обикновено варират от 500 до 1500 лири. Малко вероятно е да бъде финансирана проектна идея за повече от 1500 лири.

Повече информация