Текущо: АртФотоФонд – професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза

Краен срок: Всяко 11-то число на месеца

“АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез:

  • фото заснемане и представяне на проектите на широката общественост по един творчески и провокативен начин
  • включване на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.

Целта на АртФотоФонд е да подпомага визуалното представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите и проектите с обществена значимост на организации и граждански инициативи от сферата на културата и изкуствата, образованието, спорта, опазването на околната среда и др.

Всеки проект/ идея, кандидатствал и спечелил подкрепа от АртФотоФонда, получава безвъздмезно (безплатно) заснемане – в рамките на до 3 дни – на събитието по проекта или на други пряко свързани с реализацията му дейности, нуждаещи се от фотографски услуги/ участието на арт фотограф в цялостната концепция. Като краен резултат, одобрените проекти получават пакет от професионално заснети и обработени фотографии с разпознаваемия почерк и стил на фотографа, както и споделяне и популяризиране на договорена селекция от снимките през каналите на фотографа.

Кандидатите, печелили подкрепа от АртФотоФонда, получават и 20% отстъпка за фотографски услуги при бъдещи съвместни проекти.

Кой може да кандидатства в програмата?

Всяка организация от неправителствения сектор или гражданска инициатива на едно или повече физически лица, независимо от града и мястото на провеждане на проекта/ идеята.

Начин на кандидатстване за подкрепа от АртФотоФонда:

  • Всеки кандидат трябва да подаде писмено резюме на проекта/ идеята си
  • Срок за подаване: най-късно до 23:00 часа на 11 число от месеца, предхождащ месеца, в който предстои заснемането на проекта/ идеята (АртФотоФондът е отворен за кандидатстване през всеки месец от годината).

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

NGObg cooperation pic