Текущо: Грантове на Глобалния фонд за иновации

Глобалният фонд за иновации е независима глобална организация с нестопанска цел, която инвестира в социални иновации, създаващи възможност за подобряване живота на милиони хора в развиващите се страни.

Грантове: 

 • от 30 000 паунда до 10 млн. паунда

Допустими кандидати: 

 • Социални предприятия;
 • Стопански фирми;
 • Нестопански организации;
 • Държавни агенции;
 • Изследователи.

Тук можете да проверите допустимите държави.

Допустими сектори:

 • Вода, санитарни инсталации и хигиена
 • Енергия и енергетика
 • Заетост и поминък
 • Здраве
 • Информация и комуникация
 • Обучение и образование
 • Околна среда
 • Подпомагане при бедствия и хуманитарна помощ
 • Промишленост и търговия
 • Равенство между половете
 • Селско стопанство
 • Социална защита
 • Транспорт и инфраструктура
 • Управление
 • Финансово включване

Кандидатстване:

1. Първоначално заявление: кандидатите трябва да се регистрират тук и да приложат кратко описание на бизнес плана или проектното предложение, като се набляга на социалното въздействие на идеята.

2. Окончателно кандидатстване: След разглеждане на подадените заявления, одобрените кандидати ще получат покана за предоставяне на допълнителна информация.

3. Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

NGObg cooperation pic