Текущо: Google Ad Grants за НПО вече и в България

Google Ad Grants е програма, предоставяща на организациите с нестопанска цел непарични дарения под формата на възможности за безплатно онлайн рекламиране чрез Google AdWords. Екипът на Google AdWords България обяви, че услугата вече е активна и в нашата страна. Програмата работи в подкрепа на регистрирани организации с нестопанска цел, споделящи философията на Google за общественополезна дейност, чрез която в световен мащаб да се подпомогнат области като науката и технологиите, образованието, глобалното здравеопазване, околната среда, защитата на младите хора и сферата на изкуството. 
*Бенефициентите в Google Ad Grants получават безплатна реклама с AdWords на страниците с резултати от търсенето с Google. Те създават и управляват собствени профили в AdWords, подобно на плащащите рекламодатели.
 • Дневен бюджет от 329 USD, което се равнява на около 10,000 щ.д. месечно.
 • Максимална цена на кликване (CPC) ограничена до 2 щ.д.
 • Провеждане само на кампании с насочване по ключови думи.
 • Рекламите могат да се показват само на страници с резултати от търсенето с Google.
 • Показване само на текстови реклами.
Условия
 • Да имат актуален и валиден статут на благотворителна организация според разпоредбите на Р България – Организациите трябва да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието.
 • Да потвърдят и приемат изискваните в кандидатурата свидетелства относно липсата на дискриминация и получаването и използването на дарението.
 • Да имат действащ уебсайт със съществено съдържание.

Важно: Следните организации НЕ отговарят на условията за Google Ad Grants:

 • Правителствени юридически лица и организации;
 • Болници и медицински групи;
 • Учебни заведения, детски учреждения, академични институции и университети (благотворителните клонове на образователни организации отговарят на условията).

Още детайли във връзка с Google Ad Grants програмата може да видите в този обширен материал на фондация „А. Прогрес“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ