Програма LIFE предоставя безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата 2014-2020

Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата.

  • За подпрограмата за околната среда, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.
  • За подпрограмата за действия по климата, настоящата покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.

Допустими кандидати

Предложенията могат да се подават от юридически лица (лица), регистрирани в ЕС. Кандидатите могат да се разделят на три вида бенефициенти:

  1. Публични органи
  2. Частни търговски организации
  3. Частни нетърговски организации (включително НПО).

Финансиране

Общият бюджет за безвъзмездни средства за дейности на проекта за настоящата покана е 240 811 337. От тази EUR, 184 141 337 EUR са предвидени за подпрограмата за околната среда и 56 670 000 EUR за подпрограмата за действия по климата. Най-малко 55% от бюджетните ресурси, отпуснати за проекти, подкрепени с безвъзмездни средства за действие в рамките на подпрограмата за околната среда ще бъдат предназначени за проекти, подкрепящи опазването на природата и биологичното разнообразие.

КРАЙНИ СРОКОВЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

NGObg cooperation pic