Readmore

Проект на национална програма за младежта (2016-2020)

Национална програма за младежта е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Към момента Министерство на … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Текущо: Конкурс на Младежки банки за финансиране на младежки проекти

През ноември Младежките банки в градовете Шумен, Габрово, Видин, Пазарджик, Дупница и Лом обявяват конкурс за финансиране на младежки проекти. Останалите седем Младежки банки от общо 13-те подкрепени от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ продължават с реализирането на фондонабирателни кампании. Младежката банка … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore

Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

Програма LIFE предоставя безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата 2014-2020

Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата. За подпрограмата за околната среда, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

13.09: Robert Bosch Stiftung търси актьорите на градската промяна

Краен срок: 13 СЕПТЕМВРИ 2015 Програмата Actors of Urban Change цели да постигне устойчиво и с участието на гражданите градско развитие чрез културни дейности. Съвместно на дейци от културната сцена, администрацията и частния сектор се дава възможност за укрепване на … Readmore +

Readmore

Текущо: Urgent Action Fund набира проекти

Краен срок: текущ Фондът за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя малки експресни грантове на жени и транс правозащитници от цял свят, когато сигурността … Readmore +

Категории:
Readmore

Текущо: Грантове за младежки проекти в областта на екологията

Краен срок: ТЕКУЩ Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ на проблемите и решенията и солидна стратегия зад тяхната визия. Проектите трябва да са в началото на своя … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: АртФотоФонд – професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза

Краен срок: Всяко 11-то число на месеца “АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез: фото заснемане и представяне на проектите на широката общественост по един творчески и провокативен начин включване на фотографското изкуство … Readmore +

Категории: , , , , , ,
Readmore

Текущо: Google Ad Grants за НПО вече и в България

Google Ad Grants е програма, предоставяща на организациите с нестопанска цел непарични дарения под формата на възможности за безплатно онлайн рекламиране чрез Google AdWords. Екипът на Google AdWords България обяви, че услугата вече е активна и в нашата страна. Програмата работи в … Readmore +

Категории: , ,
Readmore Global Innovation Fund

Текущо: Грантове на Глобалния фонд за иновации

Глобалният фонд за иновации е независима глобална организация с нестопанска цел, която инвестира в социални иновации, създаващи възможност за подобряване живота на милиони хора в развиващите се страни. Грантове:  от 30 000 паунда до 10 млн. паунда Допустими кандидати:  Социални предприятия; … Readmore +

Категории: , , , ,