Readmore

Текущо: Финансиране от National Geographic Society/ Waitt

Краен срок: текущ Програмата подкрепя изключителни проекти, които не могат да бъдат финансирани от други източници. Подкрепят се до 100 проекта годишно със суми от 5000$ до 15000$. Грантовата програма на The National Geographic Society/Waitt финансира проекти, които изискват рисков капитал, подкрепя … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Тръст за социална алтернатива

Краен срок: текущ Тръст за социална алтернатива има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Текущо: MAC AIDS Fund International Grants

Краен срок: ТЕКУЩ MAC AIDS Fund’s International Grant is open to organizations in the countries where the cosmetics product MAC Glam is sold. The organizations that provide direct services for individuals living with HIV/AIDS and that address the link between … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Без краен срок: The Nippon Foundation Overseas Grants for NGOs/NPOs Outside Japan

Без краен срок The Nippon Foundation accepts applications from the non-profit organizations based outside of Japan throughout the year for its Overseas Grants. Any local, regional or international NGOs/NPOs including educational and research institutions based outside of Japan are invited … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore

Безвъзмедно предоставяне на софтуер за НПО

Как да получите безвъзмездно продукт Ние подкрепяме нeправителствени и благотворителни организации, като предоставяме достъп до донорските програми за софтуер и хардуер на нашите дарител и партньори. Ние подкрепяме тези организации да съхранят своя бюджет за Информационни и комуникационни Технологии (ИКТ) … Readmore +

Категории: , , , , , , , , ,
Readmore

Европейска младежка фондация

The EYF thus provides financial support to the following types of activity undertaken by non-governmental youth organisations or networks or by other non-governmental structures involved in areas of youth work relevant to the Council of Europe’s youth policies and work: … Readmore +

Категории:
Readmore

Фондация Америка за България

Фондация „Америка за България” одобрява грантове, следвайки своите Водещи принципи и ръководена от високи стандарти на етичност и прозрачност. Изкуства и култура. Нашите инициативи утвърждават богатата традиция на автентичните български занаяти и изкуства и подпомагат модерните изяви на обещаващи български … Readmore +

Категории: , , , , , , ,
Readmore

Европейската културна фондация (ECF)

Могат да кандидатстват организации и индивидуални артисти Европейската културна фондация (ECF) която насърчава сътрудничеството в културния сектор в ЕС, предлага два типа грантове за организации и артисти. Схемата е насочена към подпомагане на инициативи, стимулиращи креативността и съвместните дейности между … Readmore +

Категории:
Readmore

European Cultural Foundation Step Beyond Travel Grant

STEP Beyond offers mobility grants for artists and cultural workers travelling within wider the European Neighborhood between EU and non-EU countries. All the activities of the ECF mobility fund, STEP beyond (Supporting Travel for European Projects) that encourages travel are … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Фондация Мама Кеш

Текуща покана за кандидатстване на Фондация Мама Кеш и за 2014 г. Финансират се дейности на феминистки НПО или такива, които работят в сферата на правата на жените и момичетата. Информация за приоритетите и начините за кандидатстване можете да намерите … Readmore +

Категории: