Тръст за социална алтернатива

ТСА има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. 

Read more

Фонд „Социална закрила”

Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното

Read more

Европейски фонд за демокрация

Краен срок: текущ Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични

Read more