Текущо: Urgent Action Fund набира проекти

Краен срок: текущ

Фондът за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя малки експресни грантове на жени и транс правозащитници от цял свят, когато сигурността им е застрашена поради техния активизъм или при поява на неочаквани и неотложни възможности за застъпничество.

UAF е създаден, за да запълни празнина във финансирането, която дава възможност на организациите да реагират по гъвкав начин на спешни, непредвидени ситуации, които не са били планирани или включени в бюджета им. UAF има два дъщерни фонда – UAF фонд за Африка и още един за Латинска Америка. В момента фондът на UAF, базиран в САЩ (с офиси в Калифорния и Ню Йорк), е фокусиран върху останалата част от света, включително и България.

Финансиране

  •  5000 щатски долара за максимален период от 3 месеца.

Категории

1. Юридически или законодателни действия или действия, които имат за цел да защитят прецедент, и могат да станат прецедент.
2. Защита и сигурност на защитниците на правата на жените, вкл. евакуационни граннтове.

В рамките на тези категории темите могат да бъдат изграждане на мира, справедливост за околна среда, права върху земята, права на LGBTQ, репродуктивни права, и други.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

NGObg cooperation pic