Текущо: Конкурс на Младежки банки за финансиране на младежки проекти

През ноември Младежките банки в градовете ШуменГаброво, Видин, Пазарджик, Дупница и Лом обявяват конкурс за финансиране на младежки проекти. Останалите седем Младежки банки от общо 13-те подкрепени от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ продължават с реализирането на фондонабирателни кампании. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място.

Фокус на проектите:

1. Младежка банка Габрово

  • гражданско образование
  • насърчаване на младежка активност
  • изкуството като начин за утвърждаване на ценности и изграждане на толерантна среда

2. Младежка банка Шумен

  • спорт
  • опазване на културното наследство.

До 15-ти ноември ще бъдат обявени конкурсите в Шумен и Габрово

3. Младежка банка Дупница

  • изкуство
  • спорт
  • младежко включване

4. Младежка банка Видин, Пазарджик и Лом

  • спорт
  • култура

Конкурсите ще бъдат обявени в края на месеца.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

NGObg cooperation pic