Readmore

Форум КЛЮЧ #ИмаГи 2017

На 8 април 2017 г. във вече добре познатата Ви зала на Независим театър (бившия Модерен театър – София, ул. „Върбица“ 12) ще се проведе Единадесетият Форум КЛЮЧ. Ставаме на 5 години!За последните 5 години се наложихме като български еквивалент на TEDx, а … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Инвестиционен план за Европа: 40 милиона евро финансиране за МСП в България

Европейският инвестиционен фонд и Националният гаранционен фонд подписаха споразумение, с което се осигуряват допълнителни 40 млн. евро финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME на Европейската комисия. Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд за стратегически … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

28.02: Еко училище PLOVEDIV за ученици от 8 до 11 клас

Краен срок: 28 ФЕВРУАРИ 2017 Еко училище PLOVEDIV търси ученици от 8 до 11 клас включително, които да се включат в проект, свързан с опазването на околната среда. „Обичаме не само Пловдив, но и България, а положението никак не е розово, … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Съобщение от Дирекция „Младежки политики“ до младежките организации в България

Съобщение от  Дирекция „Младежки политики“ до младежките организации в България: УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В Чл. 41 от Закона за младежта се регламентира методът за популяризиране на добри практики в сферата на младежката доброволческа дейност. Текстът в закона е следния: Чл. 41. … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ през 2017г.

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ за 2017г. Ключова дейност 1 „Мобилност”: Детски градини – държавни, общински или частни; Училища – държавни, общински, частни или духовни; Центрове за подкрепа за личностно … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Информационни дни за представяне на процедура „Развитие на клъстери в България“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Кампанията ще … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Покана за представяне на предложения по Програма Еразъм+ за 2017 г.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“: Ключово действие 1 (КД1) Образователна мобилност за граждани Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта Стратегически проекти, свързани с ЕДС Мащабни събития, свързани с Европейската … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016г.

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 година. Основните промени включват: Нови възможности за професионално обучение и учебна мобилност (възможност за организации да кандидатстват за проекти за мобилност във и извън рамките на хартата за професионално … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

31.12: EYE 2016 – Регистрацията за Европейската младежка конференция вече е отворена

След успешния дебют на Европейската младежка конференция (EYE) през 2014 г. Парламентът ще покани на 20 и 21 май 2016 г. в Страсбург още хиляди млади хора за второто издание на инициативата. Организаторите на #EYE2016 търсят млади ентусиасти и организации, … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Campaign Bootcamp България планира обучение за насърчаване на гражданската активност

Global Shapers – Sofia Hub e част от глобална мрежа от хъбове, създадени и ръководени от млади хора на възраст между 20 и 30 г. Хъбовете са активни средища, които не само концентрират талант и умения в разнообразни сфери, но и ги влагат в … Readmore +

Категории: Без категория