Readmore

Форум КЛЮЧ

Идеите са нови връзки и неочаквани комбинации на познати елементи. Те не се раждат от въздуха, трябва да си чул много идеи преди сам да можеш да измисляш, и колкото повече идеи чуваш толкова по-лесно става. Това беше едно от … Readmore +

Категории: НПО
Readmore

Стартира платформа „Гласът ни” (glasatni.bg)

Платформа „Гласът ни” е създадена от Българския център за нестопанско право като част от тяхната инициатива за активизиране на хората да дават предложения и коментират промените в законите, касаещи гражданските организации. Основна кауза на платформата е да срещне и обедини … Readmore +

Категории: НПО
Readmore

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014)

Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014г. и е на обща стойност от близо 11,8 милиона евро. Средствата по Програмата се предоставят от държавите донори – Исландия, … Readmore +

Категории: НПО
Readmore

Българо-швейцарската програма за сътрудничество част 2

Продължаваме с описанието на двата големи фонда, които са финансирали проекти като част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество – Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство и експертна помощ! (статията е продължение на излязлата … Readmore +

Категории: Без категория, визия, НПО
Readmore

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Българо-швейцарската програма за сътрудничество започва с рамоково споразумание между България и Швейцария, което регламентира изпълнението и за десетгодишен период от време. Споразумението дефинира как да се прилага програмата в България. То включва два големи източника на финансиране – Швейцарска агенция … Readmore +

Категории: Без категория, НПО
Readmore

Ръководство за фондонабиране в младежките дейности

Ръководството за фондонабиране е съставено, за да подпомага младите хора, които търсят финансиране за свои каузи. Ръководството съдържа подробна информация за стъпките, които трябва да се извървят в механизма на набиране на средства. В него се обяснява как най-добре може … Readmore +

Категории: Без категория, НПО, план, устойчивост
Етикети: ,