Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег-ИПП България – Сърбия” 2014-2020 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия обявяват

Read more

“Opportunity fund” на фондация Отворено общество за подкрепа на ромските общности

Офисът за ромски инициативи на фондация “Отворено общество” отправя покана към всички ромски и проромски организации, неформални групи и мрежи,

Read more

Национален фонд Култура – конкурс по програма „Културно наследство”

Национален фонд “Култура” обявява конкурс по програма “Културно наследство” в два модула: “Културно наследство” и “Културен туризъм”   Проектите следва

Read more

Покана за представяне на предложения в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)

Поканата е за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти.  Финансираща институция: Европейска

Read more

Конкурс за финансиране „Малки проекти: събития и общностно участие“, за Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Красивият Пловдив през 2019 г. ще бъде Европейска столица на културата. Включете се в конкурса за финансиране на проектни предложения.

Read more