Readmore

Безвъзмедно предоставяне на софтуер за НПО

Как да получите безвъзмездно продукт Ние подкрепяме нeправителствени и благотворителни организации, като предоставяме достъп до донорските програми за софтуер и хардуер на нашите дарител и партньори. Ние подкрепяме тези организации да съхранят своя бюджет за Информационни и комуникационни Технологии (ИКТ) … Readmore +

Категории: , , , , , , , , ,
Readmore

Европейска младежка фондация

The EYF thus provides financial support to the following types of activity undertaken by non-governmental youth organisations or networks or by other non-governmental structures involved in areas of youth work relevant to the Council of Europe’s youth policies and work: … Readmore +

Категории:
Readmore

Фондация Америка за България

Фондация „Америка за България” одобрява грантове, следвайки своите Водещи принципи и ръководена от високи стандарти на етичност и прозрачност. Изкуства и култура. Нашите инициативи утвърждават богатата традиция на автентичните български занаяти и изкуства и подпомагат модерните изяви на обещаващи български … Readmore +

Категории: , , , , , , ,
Readmore

Европейската културна фондация (ECF)

Могат да кандидатстват организации и индивидуални артисти Европейската културна фондация (ECF) която насърчава сътрудничеството в културния сектор в ЕС, предлага два типа грантове за организации и артисти. Схемата е насочена към подпомагане на инициативи, стимулиращи креативността и съвместните дейности между … Readmore +

Категории:
Readmore

European Cultural Foundation Step Beyond Travel Grant

STEP Beyond offers mobility grants for artists and cultural workers travelling within wider the European Neighborhood between EU and non-EU countries. All the activities of the ECF mobility fund, STEP beyond (Supporting Travel for European Projects) that encourages travel are … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Текущо: Фондация Мама Кеш

Текуща покана за кандидатстване на Фондация Мама Кеш и за 2014 г. Финансират се дейности на феминистки НПО или такива, които работят в сферата на правата на жените и момичетата. Информация за приоритетите и начините за кандидатстване можете да намерите … Readmore +

Категории:
Readmore

Подкрепа за малки проекти за борба с бедността и социалното изключване

Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да предостави специфична подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалното изключване в държавите-членки на ЕС. Искания за подкрепа могат да се подават по всяко … Readmore +

Категории:
Readmore

MLDI Funding and Support for NGOs

Description The Media Legal Defence Initiative (MLDI) is accepting proposals from organisations across the world who seek funding for legal assistance or litigation activities that safeguard or advance media freedom. As part of their work to help build a strong … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Без краен срок: Global Criminal Justice Fund

Description Despite grave and persistent rights violations in criminal justice systems around the world, effective reform remains a problem in many countries. The Open Society Global Criminal Justice Fund seeks to strengthen civil society engagement in the protection of the … Readmore +

Категории: , ,