Тръст за социална алтернатива

ТСА има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  При подбора на проектите за подкрепа ние се ръководим от принципите за почтеност и прозрачност, както и евентуален потенциал за … Readmore +

Категории:

Фонд „Социална закрила”

Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за: – предоставяне на нов вид социални услуги … Readmore +

Категории:

Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства

Краен срок: текущ Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете ще бъдат предоставени … Readmore +

Категории: ,

Европейски фонд за демокрация

Краен срок: текущ Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения, … Readmore +

Категории: ,