Readmore

Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Постоянен конкурс за грантове за разследване

Срокът за изпращане е постоянен. Фондация „Радостина Константинова“ обявява постоянен конкурс за грантове за разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи трябва да отговарят на следните критерии – обективност, … Readmore +

Категории:
Readmore

ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ ДНЕС И УТРЕ – Фотоконкурс

Най-добрите фотографски интерпретации на тема „Устойчивост на околната среда“ търси новият международен конкурс на Фондация СМАРТ. Озаглавен „Човекът между днес и утре“, фотоконкурсът е отворен както за професионалисти, така и за любители-фотографи от България и Швейцария. За да се включат … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Форум КЛЮЧ #ИмаГи 2017

На 8 април 2017 г. във вече добре познатата Ви зала на Независим театър (бившия Модерен театър – София, ул. „Върбица“ 12) ще се проведе Единадесетият Форум КЛЮЧ. Ставаме на 5 години!За последните 5 години се наложихме като български еквивалент на TEDx, а … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Инвестиционен план за Европа: 40 милиона евро финансиране за МСП в България

Европейският инвестиционен фонд и Националният гаранционен фонд подписаха споразумение, с което се осигуряват допълнителни 40 млн. евро финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME на Европейската комисия. Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд за стратегически … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

28.02: Еко училище PLOVEDIV за ученици от 8 до 11 клас

Краен срок: 28 ФЕВРУАРИ 2017 Еко училище PLOVEDIV търси ученици от 8 до 11 клас включително, които да се включат в проект, свързан с опазването на околната среда. „Обичаме не само Пловдив, но и България, а положението никак не е розово, … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

26.04: Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“ на Еразъм+

Крайни срокове: 26 април 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“; 4 октомври 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“. През … Readmore +

Категории:
Readmore

Съобщение от Дирекция „Младежки политики“ до младежките организации в България

Съобщение от  Дирекция „Младежки политики“ до младежките организации в България: УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В Чл. 41 от Закона за младежта се регламентира методът за популяризиране на добри практики в сферата на младежката доброволческа дейност. Текстът в закона е следния: Чл. 41. … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ през 2017г.

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ за 2017г. Ключова дейност 1 „Мобилност”: Детски градини – държавни, общински или частни; Училища – държавни, общински, частни или духовни; Центрове за подкрепа за личностно … Readmore +

Категории: Без категория