Readmore

Програма „Развитие и кариера“

В търсене на иновативно и нестандартно решение на  предизвикателствата пред заетостта сред икономически уязвими общности и насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в страната, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ представя програма „Развитие и кариера“, която има за цел да отговори … Readmore +

Категории: ,
Readmore

Покана за представяне на предложения по Програма Еразъм+ за 2017 г.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“: Ключово действие 1 (КД1) Образователна мобилност за граждани Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта Стратегически проекти, свързани с ЕДС Мащабни събития, свързани с Европейската … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Стипендии за обучение в Мениджмънт програма „Социално предприемачество и управление на социални организации“

Социалните предприемачи и лидерите в социалните организации предизвикват все повече внимание със силната си мотивация за промяна на света и желанието си за съхраняване и развитие на ценностите. Актуалността и важността на темата са причините, поради които екипът на The Business … Readmore +

Категории: НПО
Readmore

Текущо: Електронната платформа по проект „Твоят час“ вече е отворена.

Електронната платформа, чрез която училищата и външните лектори и организации ще кандидатстват по проекта „Твоят час“, вече е отворена. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити. … Readmore +

Категории:
Readmore

Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок: не е посочен Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

19.04: Устойчиво управление на водните ресурси в земеделието, горите и сладководните аквакултури сектори

Краен срок: 19 АПРИЛ 2016 г. Програма WaterWorks2015 стартира през януари 2016 г. като се финансира от ЕК по H2020. Програмата е насочена към справяне с предизвикателствата, свързани с вода на европейско и международно ниво чрез разработване на транснационални и интердициплинарни действия … Readmore +

Категории:
Readmore

Процедура „Обучения и заетост за младите хора“

Краен срок: ТЕКУЩ Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва … Readmore +

Категории:
Readmore

Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016г.

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 година. Основните промени включват: Нови възможности за професионално обучение и учебна мобилност (възможност за организации да кандидатстват за проекти за мобилност във и извън рамките на хартата за професионално … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Проект на национална програма за младежта (2016-2020)

Национална програма за младежта е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Към момента Министерство на … Readmore +

Категории: , ,