Readmore

Ръководство за фондонабиране в младежките дейности

Ръководството за фондонабиране е съставено, за да подпомага младите хора, които търсят финансиране за свои каузи. Ръководството съдържа подробна информация за стъпките, които трябва да се извървят в механизма на набиране на средства. В него се обяснява как най-добре може … Readmore +

Категории: Без категория, НПО, план, устойчивост
Етикети: ,
Readmore

Основата на един проект

Преди да се стигне до идеята за кандидатстване към даден фонд, би следвало всеки бъдещ бенефициент, подхождайки отговорно към дейността си да направи следните първи крачки: Да се оцени уместността на проектната идея от гледна точка на проблема, който стои … Readmore +

Категории: Без категория