Readmore

Повече за оценката на проекти на НПО

Подаденият проект преминава обикновено през няколко нива на одобрение. Първото е административна проверка, която следи дали документацията е попълнена коректно. Най-общо казано по време на административната оценка се извършва проверка дали цялата изискуема документация е на лице (дали са подадени … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Кандидатстване с проекти

Кандидатстването е сложен процес на подготовка на дадена проектна идея съгласно изискванията на финансираща организация. Обикновено то преминава през следните няколко етапа: • Обмисляне и преценка на това доколко проектът се вписва в изискванията на финансиращата организация – оценката на … Readmore +

Категории: Без категория