Readmore

Работни варианти на формулярите за кандидатстване по Програма Еразъм+ за 2015г.

Европейската комисия публикува проекти на електронните формуляри за кандидатстване за 2015г. Работните варианти на документите имат за цел да подпомогнат организациите при тяхното кандидатстване. ВАЖНО е да се отбележи, че тези форми са предназначени само като ръководство и насока и не могат … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore

Кандидатстване с проекти

Кандидатстването е сложен процес на подготовка на дадена проектна идея съгласно изискванията на финансираща организация. Обикновено то преминава през следните няколко етапа: • Обмисляне и преценка на това доколко проектът се вписва в изискванията на финансиращата организация – оценката на … Readmore +

Категории: Без категория