31.12.2020: Европейска столица на културата – покана за създаване на екип от независими експерти

Краен срок: 31 ДЕКЕМВРИ 2020г.

Публична покана за изразяване на интерес за създаване на екип от независими експерти  във връзка с действието на Общността „Европейска столица на културата“.

Ролята на Комисията от експерти е свързана с оценяване на заявленията, получени от градовете кандидати за титлата „Европейска столица на културата”, изготвяне на предварителен списък от градове, заедно с препоръка за избиране на един град за европейска столица на културата, мониторинг по време на подготовката на определените градове за посочената година.

Изисквания към експертите:

– Граждани на Европейския съюз;

– Независими;

– Със значителен опит и компетентност в културния сектор, културното развитие на градовете или организирането та проявата „Европейска столица на културата” или международна културна проява с подобен обхват и мащаб;

– В състояние да посветят необходимия брой работни дни годишно на работата на екипа.

Период на работа: 3 години

Кандидатстване:

– Онлайн форма на кандидатстване (повече информация) 

– Автобиография в европейски формат

– Мотивационно писмо

Език на кандидатстване: Aнглийски език

– Експерти, които проявяват интерес към настоящата покана, могат да изпращат своите заявления възможно най-бързо.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ