Текущо: Стаж в Интерпол, Франция

Краен срок: текущ

Международната организация на криминалната полиция Интерпол, предлага възможности за стаж на граждани от страните-членки на организацията.

Стажът ще се провежда в Генералния секретариат на Интерпол в Лион, Франция или в някой от 7-те регионални офиса. Продължителността на стажа е от 2 до 11 месеца като стажантът има възможност да задълбочи своите знания относно работата в мултикултурната и мултиезикова среда в международната организация.

Стажантите ще научат повече за службата в международното полицейско сътрудничество и ще могат да повишат своя образователен опит чрез изпълняване на практически задачи и ще развият умения, които ще им бъдат от полза в бъдеща работа.

Кандидати

  • Граждани на страните-членки на Интерпол (България е член от 1989г.);
  • Над 18 години;
  • Завършили или студенти в процес на обучение;
  • Изучавали специалност от сферата на дейност на Интерпол;
  • Задълбочени знания по английски език и официалния работен език в мястото на провеждане на стажа (френски, испанки, арабски), ако официалният език не е английски.

Стипендия

–       550 € на месец

Особености

–       отговорността за настаняването се поема от стажанта

–       получаване на виза за влизане в страната, ако е необходимо

–       транспортните разходи се поемат от стажанта

Повече информация