Проучване

За да можем да бъдем по-полезни и на Вас, читателите ни, имаме нужда от малко помощ. Попълнете тази анкета за нуждите на НПО от обучение!